Microsoft Partner Network - Silver Application Development
Wybierz swoją strefę:  

PrefSuite - Efektywne rozwiązanie dla okien, drzwi i fasad - PrefSuite

 
Strona główna > PREFSUITE > System operacji obróbczych

System operacji obróbczych

PrefCAM jest rozszerzeniem PreWise i PrefCAD, który uzupełnia informację o zaprojektowanych obiektach o operacje obróbcze niezbędne do ich wykonania i umożliwia ich automatyczny transfer do maszyn obróbczych CNC.

PrefCAM jest aplikacją autonomiczną, wiec może być zintegrowana z maszynami obróbczymi (nie zależnie od ich marki) bez konieczności definiowania na nowo operacji danego urządzenia. To pozwala użytkownikowi na zmianę urządzeń bez powtórnego kodowania operacji. Dodatkowo, operacje obróbcze mogą zostać pokazane na ekranach dotykowych umieszczonych na hali produkcyjnej, albo zostać wydrukowane dla ręcznego użycia.

PrefCAM nie jest ograniczony tylko do stworzenia łączności pomiędzy poszczególnymi maszynami obróbczymi. Ponieważ zawiera on dokładną reprezentację 3D modelu okna (produktu), które ma zostać wyprodukowane, ta informacja może zostać przesłana do wielu maszyn: zgrzewarek, stołów szklarskich, pił, itd.
Indeks FunkcjonalnościOperacje na profilu

Definiowalna przez użytkownika geometria może zostać użyta do definiowania pozycji, kształtów, oraz zasad wykonywania operacji na profilu. Na przykład, otwory drenażowe, operacje montażowe, etc.

arriba

Pozycjonowanie profilu

Pozycja, w jakiej każdy profil jest wprowadzany do centrum obróbczego jest określana w PrefWise.

arriba

Warunki wykonania

PrefCAM używa warunków wykonania aby określić, gdzie umiejscowić otwory drenażowe, miejsca montażu zawiasów i inne operacje. Operacje są prowadzone dynamicznie dla każdego modelu i poszczególnych komponentów modelu dzięki oparciu architektury systemu na wiedzy.

arriba

Definicja dystrybucji

Liczba i rozmieszczenie każdej operacji wykonywanej w centrum obróbczym na jakimkolwiek elemencie profilu jest określone w PrefCAM.

arriba

Operacje ręczne

PrefCAM automatycznie generuje operacje zdefiniowane przez system profilu będący w użyciu.

W przypadku określonych aplikacji, na przykład montaż na miejscu, sprawozdania mogą zostać wydrukowane i wysłane razem z materiałami zawierającymi instrukcje montażu.

PrefCAM generuje kompletne informacje na temat produkcji, eliminując niewydajne ręczne procesy w zarządzaniu produkcją.

arriba