Microsoft Partner Network - Silver Application Development
Wybierz swoją strefę:  

PrefSuite - Efektywne rozwiązanie dla okien, drzwi i fasad - PrefSuite

 
Strona główna > PREFSUITE > Projektowanie i Modelowanie

Projektowanie i Modelowanie

PrefCAD jest modułem odpowiedzialnym za projektowanie i modelowanie zespołów okien.

PrefCAD jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga , by użytkownik znał gruntownie system CAD. PrefWise jest narzędziem, które pozwala użytkownikowi do wprowadzenia podstawowych definicji, które są następnie wykorzystywane przez PrefCAD do projektowania obiektów. To podejście oparte na zgromadzonej wiedzy pozwala na szybką zmianę pomiędzy wieloma zdefiniowanymi obiektami nawet przez relatywnie nowego użytkownika.

PrefCAD modeluje każdy projekt z wysoką precyzją, przekazując precyzyjnie zdefiniowany obiekt do wyceny i produkcji, wraz z dokładnymi szacunkami kosztów.

Indeks Funkcjonalności
Edytor okien

Edytor okien został zaprojektowany tak aby umożliwić zdefiniowanie każdego okna bądź zespołu okien za pomocą minimalnej liczby ruchów myszy. Interfejs stylu CAD został ulepszony, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z niego.

arriba

Galeria modeli

PrefCAD pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie galerii ogólnych modeli zespołu okien, które podczas wprowadzania zamówienia do systemu mogą być modyfikowane pod względem rozmiaru i wyboru opcji. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę gromadzenia nieskończonej ilości modeli i konfiguracji i przyspiesza wykonanie zamówienia.

arriba

Szybkie ofertowanie zleceń

System posiada unikalną funkcję tworzenia szablonów, która pozwala na import całych modeli do szablonów ogólnych. Ta cecha przyspiesza przetwarzanie wprowadzanego zamówienia wówczas, gdy niezbędne jest łączenie modeli, aby stworzyć złożone projekty. Nawet niedoświadczony personel ds. wprowadzania zamówień jest w stanie stworzyć złożone modele, gdyż same szablony podpowiadają, z którymi modelami mogą koegzystować w złożonych konfiguracjach.

arriba

Opcje

Każdy znajdujący się w galerii model może posłużyć do stworzenia niezliczonych wersji projektu. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi opcji służącemu do zmiany profilów, kolorów, szkła, okuć, okiennic, dodatków i tym podobnych. Nie ma konieczności gromadzenia podobnej geometrii dla każdej możliwej opcji, jako że opcje są przypisywane do modeli dynamicznie.

arriba

Kształty

PrefCAD umożliwia tworzenie niezliczonej ilości kształtów bez potrzeby interwencji manualnej dla złożonych kształtów i projektów.

arriba

Łuki

PrefCAD przyspiesza produkcję zdefiniowanych modeli poprzez funkcję automatycznego generowania danych dla długości i promienia krzywizny dla każdego ukształtowanego kawałka profilu.

arriba

Ograniczniki

Każdy ogranicznik otworów, otwarty czy zamknięty, może zostać wprowadzony w dowolnym modelu wygenerowanym przez oprogramowanie.

arriba

Wyrównanie

Wyrównanie sąsiadujących profili w modelu w odniesieniu do punktów osiowych jest wykonywane za pomocą wbudowanego narzędzia wyrównania. To narzędzie służy do wyrównywania rusztów i siatek, jak również głównych komponentów okna takich jak połączone modele.

arriba

Wzory

Edytor wzorów w PrefCAD pozwala użytkownikowi przypisać matematyczne relacje do najważniejszych współrzędnych modeli. A to z drugiej strony pozwala poszczególnym oknom i kombinacjom okien, dostosowywać się do wprowadzanych przez użytkownika danych specyficznych do jego środowiska.

arriba

Rolety

Jako ważna część okna, rolety mogą zostać zamodelowane w PrefCAD. Istnieje możliwość kontroli zapasów nabytych rolet albo ich produkcji własnej.

PrefCAD oblicza automatycznie optymalną długość rolokaset oraz odpowiedni model sterowania rolet. Dodatkowo ten komponent PrefCAD umożliwia zaprojektowanie rolet z wieloma panelami z podziałem kaset i oś.

Ten komponent umożliwia także zdefiniowanie wielu wariantów wybranego modelu w odniesieniu do kolorów, typów krawędzi, typów mechanizmu rolet, prowadnic i tym podobnych.

arriba

Szkło

Szkło jest reprezentowane w PrefCAD jako materiały zespolone, a nie jako proste wielokąty, umożliwiając integrację z maszynami do cięcia i montażu podwójnego szklenia. Jest też możliwe, by wygenerować zlecenia zakupu szkła w wersji papierowej jak i elektronicznej. Etykiety dla każdego komponentu szklanego są drukowane aby ułatwić ich pozycjonowanie w poszczególnych otworach okien.

arriba

Szprosy

Menedżer szprosów w PrefCad umożliwia użytkownikowi generowanie dowolnego kształtu szpros (prostego albo złożonego) na każdym szkle.

Szprosy mogą być automatycznie przypisane do pozostałych modeli.

arriba

Numerowanie szkła

PrefCAD nadaje numery poszczególnym szybom, aby ułatwić ich dalsze pozycjonowanie w modelach.

arriba

Przekroje

Po zdefiniowaniu dowolnego okna, ściany działowej albo drzwi, w bardzo prosty sposób można wygenerować rysunek przekrojów. Te rysunki są szczególnie przydatne w sprawdzaniu poprawności wprowadzonego zamówienia i wspierają dokumentację produkcyjną. Przekroje mogą też być eksportowane do AutoCAD’a w celu włączenia ich do projektów architektów.

arriba

3D

Trójwymiarowy podgląd pozwala użytkownikowi na sprawdzenie każdego detalu produktu, jego poszczególnych komponentów, przed podjęciem produkcji. Użytkownicy mają możliwość zaprojektowania wirtualnych produktów przed zaangażowaniem kosztownych maszyn i procesów wytwórczych.

arriba

Widok Wewnętrzny / Zewnętrzny

PrefCAD umożliwia użytkownikowi na wybór widoku przy edycji modelów. Modele mogą być prezentowane od wewnętrznej albo zewnętrznej strony.

arriba

Fasady

PrefCAD umożliwia modelowanie i definiowanie dowolnej płaskiej bądź posiadającej proste zagięcia fasady. Typy połączeń są definiowane w fazie wprowadzania zamówienia, dlatego też nie ma konieczności definiowania ich na planie czy ręcznego dopasowywania w fazie konstrukcji.

Po stworzeniu model fasady albo płaskiej struktury profilów, jesteśmy w stanie obliczyć jego statyczne zachowanie i ocenić odchylenie w poszczególnych punktach. Te dane mogą zostać sprawdzone automatycznie przez wykorzystanie oficjalnych wytycznych Eurocodes. W przypadku niezgodności jest możliwość wprowadzenia poprawek do modelu poprzez zmianę na profil o większej inercji bądź dokonanie zmian w zakotwiczeniu.

arriba

Systemy połączeń

Systemy połączeń umożliwiają wybór sposobu połączenia dwóch profili pomiędzy: infuła, master/główny A, master/główny B, master/główny poziomy, master/główny pionowy albo wszystkie kąty.

arriba

Dwubarwny

Każdy profil może być dwubarwny, więc wewnętrzny kolor profilu może się różnić od koloru jego zewnętrznej strony.

arriba

Profile Termicznie Rozbite

PrefCAD pozwala użytkownikowi na zaprojektowanie modeli z profilami termicznie rozbitymi oraz jeśli to koniczne wygenerować niezbędną ilość komponentów, które wspólnie stworzą ekstruzję.

arriba

Aluclip

PrefCAD pozwala użytkownikowi na zaprojektowanie modeli z profili Aluclip, np. profili aluminiowych zaciśniętych na profilach drewnianych.

arriba

Straty powstające podczas zgrzewania

Straty powstające podczas zgrzewania są brane pod uwagę w momencie wyliczania niezbędnej ilości materiału dla danego modelu.

arriba

Drewno

PrefCAD pracuje na szerokim wachlarzu materiałów, w tym na drewnie.

arriba

Mieszane kolory

Mieszane kolory, bądź kolory składające się z wielu warstw pokryć, umożliwiają dopasowanie różnych technik obróbki koloru w odniesieniu do zastosowanego materiału. Na przykład, pierwsza warstwa mogłoby być warstwą wodoszczelną ochroną; druga, podstawową warstwą lakierową, poprawiającą jakość drewna; trzecia, kolorem docelowym materiału; i w końcu, czwarta warstwa, werniks.

arriba

Trapezoidalne obliczenia krzywych

PrefCAD optymalizuje numer i długość każdego elementu niezbędnego do wygenerowania zakrzywionych sekcji modelu.

arriba

Praca, Koszt i Kalkulacja Ceny

PrefCAD automatycznie oblicza czasy robocze dla poszczególnych operacji, koszty produkcji i cenę sprzedaży, bazując na podwyżce ceny bądź różnorodnych tabel/wariacji kosztów.

arriba

Różnorodność Taryf

PrefSuite dostarcza szeroki wybór taryf, które mogą zostać ze sobą łączone tak aby stworzyć złożone scenariusze wyceny.

arriba

Automatyczny Tekst

W różnych dokumentach i na różnych ekranach, PrefSuite pokazuje automatyczny opisowy tekst dla każdego wybranego modelu.

arriba

Identyfikacja sekcji profilu przez ekwiwalencję

PrefCAD potrafi rozpoznawać elementy modelu (kawałki profilu, szybę) które, będąc identyczne, mogą zostać wymienione.

arriba

Widok obróbek mechanicznych na profilach

Dzięki danym pobieranym z PrefWise, jest możliwe pokazanie w 3D poszczególnych operacji obróbczych wykonywanych na każdym profilu modelu.

arriba

Etykiety Elementów Profili

Każdy element profilu danego modelu może zostać zidentyfikowany przez etykietę, która ułatwia jego dalszy montaż.

arriba