Microsoft Partner Network - Silver Application Development
Wybierz swoją strefę:  

PrefSuite - Efektywne rozwiązanie dla okien, drzwi i fasad - PrefSuite

 

Najbardziej kompleksowe rozwiązanie dla twojego przedsiębiorstwa

PrefSuite jest kompleksowym rozwiązaniem dla twojego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy inne aplikacje są praktycznie wyłącznie skupione na produkcji, PrefSuite łączy proces wyceny i składania zamówień z całym systemem ERP. Aby osiągnąć to, PrefSuite oferuje różnego rodzaju rozwiązania dla przedsiębiorstw integrujące rozmaite podmioty współpracujące, takie jak: dystrybutorzy, dealerzy i przedstawiciele handlowi.

Dzięki swojej modułowej strukturze i możliwości rozbudowania, PrefSuite jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość (w zakresie od poniżej stu do tysiąca pracowników).

PrefSuite zarządza szerokim wachlarzem produktów (okna, drzwi, fasady, rolety,...) i kompleksowym doborem surowców (aluminium, PVC, drewno). Jego elastyczność pozwala na łączenie różnych cech/właściwości w tym samym rozwiązaniu.

Zarządzanie i Planowanie

PrefGest jest aplikacją koordynującą komponenty PrefSuite. Od momentu wyceny optymalizuje ona koordynację pomiędzy poszczególnymi działami i sekcjami przedsiębiorstwa.

PrefGest pozwala przedsiębiorstwu zaplanować produkcję w oparciu o zaplanowane dostawy i koordynuje produkcję, zarządzanie materiałami, zakupami itp. aby polepszyć poziom obsługi klientów.

Stan zapasów, zarówno w postaci materiałów i skończonego produktu, jest automatycznie uaktualniony na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Jego dokładny system wyceny i zautomatyzowana kontrola kosztów pozwala na walidację, dostosowanie i integrację z wieloma systemami raportowania finansowego.

Projektowanie i Modelowanie

PrefCAD jest modułem odpowiedzialnym za projektowanie i modelowanie zespołów okien.

PrefCAD jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga , by użytkownik znał gruntownie system CAD. PrefWise jest narzędziem, które pozwala użytkownikowi do wprowadzenia podstawowych definicji, które są następnie wykorzystywane przez PrefCAD do projektowania obiektów. To podejście oparte na zgromadzonej wiedzy pozwala na szybką zmianę pomiędzy wieloma zdefiniowanymi obiektami nawet przez relatywnie nowego użytkownika.

PrefCAD modeluje każdy projekt z wysoką precyzją, przekazując precyzyjnie zdefiniowany obiekt do wyceny i produkcji, wraz z dokładnymi szacunkami kosztów.

Definiowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych

PrefWise jest używany do wprowadzenia danych inżynieryjnych. Te dane umożliwią naszemu systemowi opartemu na wiedzy bardzo dokładnie narysować elementy zespołu okien, umożliwiając aplikacją odpowiedzialnym za wprowadzenie zamówienia, produkcję, magazynowanie, zakupy i inne biznesowe czynności, by funkcjonować w pełni zintegrowanym trybie. Taka integracja zmniejsza całkowicie koszty i zwiększa produktywność.

System operacji obróbczych

PrefCAM jest rozszerzeniem PreWise i PrefCAD, który uzupełnia informację o zaprojektowanych obiektach o operacje obróbcze niezbędne do ich wykonania i umożliwia ich automatyczny transfer do maszyn obróbczych CNC.

PrefCAM jest aplikacją autonomiczną, wiec może być zintegrowana z maszynami obróbczymi (nie zależnie od ich marki) bez konieczności definiowania na nowo operacji danego urządzenia. To pozwala użytkownikowi na zmianę urządzeń bez powtórnego kodowania operacji. Dodatkowo, operacje obróbcze mogą zostać pokazane na ekranach dotykowych umieszczonych na hali produkcyjnej, albo zostać wydrukowane dla ręcznego użycia.

PrefCAM nie jest ograniczony tylko do stworzenia łączności pomiędzy poszczególnymi maszynami obróbczymi. Ponieważ zawiera on dokładną reprezentację 3D modelu okna (produktu), które ma zostać wyprodukowane, ta informacja może zostać przesłana do wielu maszyn: zgrzewarek, stołów szklarskich, pił, itd.

Monitorowanie kontroli produkcji

PrefCIM (Komputerowo Zintegrowana Produkcja) wynika z wprowadzenia PrefCAD (Komputerowo Wsparte Projektowanie) i PrefCAM (Komputerowo Wsparta Produkcja).

PrefSuite umożliwia tę integrację przez dostarczenie rozwiązania, które pozwala, aby wszystkie kroki w procesie produkcyjnym zostały zdefiniowane w momencie założenia zamówienia. W momencie wprowadzenia zamówienia PrefSuite przejmuje opiekę nad zamówieniem i generuje odpowiednią informację (w drukowanym albo elektronicznym formacie). System też dostarcza systemy "feedback" dla całego przedsiębiorstwa.

Wycena przez Internet

PrefWeb jest pierwszym rozwiązaniem, które istnieje na poziomie międzynarodowym do zarządzania markową siecią komercyjną w technologii Web, z możliwością uwzględnienia środowisk dla wielu firm i fabryk. PrefWeb pracuje na prawdziwych obiektach okiennych i umożliwia składanie zamówienia i oferuje wiele innych funkcji przez Internet. Użytkownik może wybrać modele i dokonać zmian: kształtu okna, systemów profili, kolorów, słupków, rolet, poszerzeń, wyboru szkła; wszystkie wymagane funkcje, aby wykonać zamówienie przez Internet.

Wersja dla Dystrybutorów i Handlowców

PrefShop jest niezależną aplikacją dla dystrybutorów i własnych handlowców. Korzystając z doświadczenia zdobytego podczas ponad dwóch tysięcy instalacji przeprowadzonych do dnia dzisiejszego, PrefShop został ulepszony, aby ułatwić jego rozpowszechnianie przez zastosowanie “wersji danych”.

Razem z PrefWeb, PrefShop uzupełnia idealnie oprogramowanie dla dużego przedsiębiorstwa, łącząc skutecznie wszystkich uczestniczących w produkcji, dostawach i sprzedaży.

Techniczne Aspekty PrefSuite

PrefSuite jest najnowszym oprogramowaniem dla środowiska Windows, które wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie i języki programowania.

  • Administracja danych przez otwartą Bazę Danych w SQL.
  • Możliwość integracji ze wszystkimi popularnymi programami księgowymi.
  • Modyfikacja użytkownika przy pomocy integracji z VB (Visual Basic).
  • Całkowita integracja z zewnętrznymi aplikacjami przez Microsoft: Office, Exchange, Mappoint...